معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

خانم جنیفر لوپز باسن خود را 27 میلیون دلار بیمه کرده است

 

پاهای این خانم 2.2 میلیون دلار بیمه دارد و البته یکی از آنهای بخاطر داشتن زخم 200 هزار دلار کمتر بیمه دارد

 

آمریکا فررا بازیگر آمریکایی دندانهای خود را 10,000,000 دلار بیمه کرده


معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها


معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

 

سینــه های این خانم 600,000 دلار بیمه دارد


معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

 

انگشت وسط کیت ریچاردز هم 1,600,000 دلار بیمه دارد

معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

 

پاهای رونالدو هم 144,000,000 دلار بیمه دارد !


معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

 

بازیکن کریکت ( مرگ هاگس ) سیبیل خوشگل شو 370,000 دلار بیمه کرده !


معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها


معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

 

ایشون کارشناس غذا هستن و ذائقه چشایی خودشون رو 300,000 دلار بیمه کردن !


معروف ترین قرارداد های بیمه توسط مشهور ترین ها

 

این آقا تست کننده قهوه هست و زبان خود را 14,000,000 دلار بیمه کرده