معلمی که تصاویر برهنه اش را برای شاگردش فرستاد (عکس)

مجموعه : مجله خبری
معلمی که تصاویر برهنه اش را برای شاگردش فرستاد (عکس)
 
وی چهارمین معلمی است که طی سال گذشته در منطقه جنوب کالیفرنیا به اتهام برقراری رابطه نامشروع با دانش اموزان پسر بازداشت می شود.
 
مقام های پلیس ایالتی آمریکا اعلام کردند که این معلم تصاویر برهنه خود را برای یکی از دانش آموزان پسر فرستاده و همچنین پس از پایان مدرسه با یکی از دانش آموزان پسر در کلاس اقدام به برقراری رابطه جنسی کرده بود.
معلمی که تصاویر برهنه اش را برای شاگردش فرستاد (عکس)

این زن ۳۱ ساله در نهایت هفته گذشته به اتهام داشتن رابطه جنسی با پنج پسر کمتر از ۱۸ سال در طول ۱ سال بازداشت شد. هیچ یک از این دانش آموزان به طور مستقیم دانش آموزان این معلم نبودند. این معلم ۳۱ ساله به خانه یکی از دانش آموزان نیز رفت و آمد داشت. وی چهارمین معلمی است که طی سال گذشته در منطقه جنوب کالیفرنیا به اتهام برقراری رابطه نامشروع با دانش اموزان پسر بازداشت می شود.