معماهای طنز !!!

 
 
» اگر اسکلت از بالای دیوار به پائین بپرد چه می شود ؟
– هیچ وقت اینکار را نمی کند ، چون جگر نداره
» ژاپنی ها به گوساله چه می گویند ؟
– نی نی گاوا !!
» فرق بین عینک و تفنگ چیست ؟
– عینک را می زنند و می بینند ولی تفنگ را می بینند و می زنند
» دندان کرسی چه فایده ای دارد ؟
– در زمستان ما را گرم می کند
» چرا آب هنگام جوشیدن قل قل می کند ؟
– چون میکروبهای آن می سوزند و فریاد می کشند
» اگر قلب کسی ایستاد چه می کنیم ؟
– برایش صندلی می گذاریم
» اگر یک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چه می گوید ؟
– میوز …… میوز
» چرا دوچرخه خودش نمی تواند بایستد ؟
– چون خیلی خسته است.
» چطور میشود چهار نفر زیر یک چتر بایستند و خیس نشوند ؟
– وقتی هوا آفتابی باشد.
» چطور می توان یک پرنده را به راحتی کشت ؟
– آن را از بالای صخره به پائین پرتاب می کنیم.
» چرا بعضی ها نمی توانند یخ درست کنند ؟
– چون همیشه دستور العمل تهیه را فراموش می کنند.