معمای جالب چراغ جادو !؟

معمای جالب  چراغ جادو !؟
 

 

 

روزی پسری یک چراغ جادو پیدا می کند.

غول چراغ جادو از او می خواهد که یک آرزو کند تا براورده اش کند.

ولی پدر آن پسر فقیر است و مادرش نابینا و خواهرش بچه دار نمی شود.

 

سوال: پسر چگونه با یک آرزو همه ی مشکلات خانواده اش را حل کند؟

 

توجه: آرزو نباید کلی باشد یعنی آرزو کند که آرزوی همه براورده شود و غیره.

راهنمایی: آرزوی پسر باید اتفاقی باشد که در آینده قرار است رخ دهد.

 

„„„„

„„„„

„„„„

„„„„

„„„„

„„„„

„„„„

„„„„

„„„„

 

 

پاسخ:

آرزو کند که:
مادرش بچه ی دخترشو تو تخت طلا ببینه.

 

یاسر معما