معمای جذاب عشق لیلا و مجنون

معمای جذاب عشق لیلا و مجنون

یه نفر برای بازدید میره به یه بیمارستان روانی .

 

اول مردی رو میبینه که یه گوشه ای نشسته، غم از چهرش میباره،

 

به دیوار تکیه داده و هرچند دقیقه آروم سرشو به دیوار میزنه و با هر ضربه ای،

 

زیر لب میگه:

لیلا… لیلا… لیلا…لیلا… لیلا…لیلا…

 

مطالب مشابه : معمای جالب سکه قدیمی

عشق جنون لیلا و مجنون

مرد بازدیدکننده میپرسه این آدم چشه؟

 

میگن یه دختری رو میخواسته به اسم “لیلا”

 

که بهش ندادن، اینم به این روز افتاده…

 

مرد و همراهاش به طبقه بالا میرن.

 

مردی رو میبینه که توی یه جایی شبیه به قفس به غل و زنجیر بستنش

علاقه ی لیلا

و در حالیکه سعی میکنه زنجیرها رو پاره کنه،

 

با خشم و غضب فریاد میزنه:

 

لیلا… لیلا… لیلا… لیلا… لیلا… لیلا… لیلا…

 

بازدیدکننده با تعجب میپرسه این چشه؟!!!!

 

میگن اون دختری رو که به اون یکی ندادن، دادن به این!!!

پایگاه فرهنگی هنری تکناز