مقایسه تقاطع میرداماد – مدرس سال 1354 با امروز (عکس)

مقایسه تقاطع میرداماد – مدرس سال 1354 با امروز (عکس)
نام اتوبان در آن زمان "اتوبان شاهنشاهی" بود که احداثش از 1349 آغاز شده بود.
 
عکس زیر که در روزنامه اطلاعات 38 سال پیش منتشر شده تقاطع خیابان میرداماد و اتوبان مدرس را در تاریخ 1354/4/30 نشان می دهد.
 

همان تقاطع ؛ اکنون

مقایسه تقاطع میرداماد - مدرس سال 1354 با امروز (عکس)