مقبره صدام و تبدیل آن به زیارتگاه! (عکس)

مجموعه : مجله خبری
مقبره صدام و تبدیل آن به زیارتگاه! (عکس)
افراد اندکی هنوز صدام جنایت کار را سلطان عراق میدانند و بر سر قبر او می آیند. طی اخباری که شنیده می شود امکان تخریب یا جابجایی قبر صدام به مکانی نا معلوم وجود دارد.
 
یادش بخیر بچه که بودیم اگه حرف بد میزدیم به رفیقمون تا می گفت با کی بودی ؟ می گفتیم با صدام…