مقدمه ای بر استپر موتورها

مجموعه : دانش و فناوری
مقدمه ای بر استپر موتورها

نوعی از موتورها استپر موتورها هستند که بسیار در ساخت رباتها استفاده می شوند.

معمولاً در ربات ها زمانی که دقت حرکت از اهمیت بیشتری برخوردار است از استپرموتور ها استفاده می شود انها توسط سیم پیچهای «Coil» درون خود در یك ترتیب و نظم خاص ، انرژی مكانیكی تولید می كنند ، یك موتور 48 مرحله یا خیلی كمتر را به طور دقیقی انجام میدهد تا یك چرخش كامل داشته باشد.

 

اگر شما از دو موتور بر ای گرداندن چرخهای رباتتان استفاده می كنید می توانید با تنظیم مراحل موتور و نحوه گردش آن یعنی جلو یا عقب و اینكه چند درجه بچرخد كنترل مناسبی داشته باشید.

مقدمه ای بر استپر موتورها

برای این منظور L293D همان درایور موتورها بسیار مناسب است این چیپ شامل دو پل ارتباطی «H-bridges» برای در ایو كردن موتورهای DC است .

مقدمه ای بر استپر موتورها

حال ممكن است این سوال برای شما به وجود آید که  درایو كردن موتورهای DC آسان است چه لزومی دارد كه از استپر موتورها استفاده كنیم بله موتورهای DC ققط یك سیم پیچ «Coil» دارند وتوسط یك L293D میتوان دو تا از آن موتورها را درایو كرد در حالی كه استپر مو تورها حداقل دو سیم پیچ «Coil» دارند كه به ترتیب عقب و جلو درایو می‌شوند بنابراین یك L293D می تواند فقط یك استپر موتور دو قطبی دو فاز را درایو كند ولی دقت در استپر موتور بسیار بالاتر است

مقدمه ای بر استپر موتورها

استپر موتوری كه دو قطبی دو فاز «bi-polar , two –phase» است و با 5 ولت كار می كند و 800 میلی آمپر جریان می كشد را در نظر بگیرید این موتور نوع 7.5 درجه استپر و 48 استپ در هر چرخش كامل است در مورد جریان آن باید گفت كه جریان بالایی است و انتظار میرود كه چیپ گرم شود تنها راه خنك كردن آن استفاده از  Heat Sink در بالای چیپ است.اگر گرمای تولید شده در چیپ خیلی زیاد بود از fan كوچكی هم روی head sink می توان استفاده کرد در ادامه به بررسی این استپر خواهیم پرداخت

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: