ملکه زیبایی که کچل کرد !+ عکس

ملکه زیبایی که کچل کرد !+ عکس

گفته می‌شود او موهایش را تراشید تا کودکانی که به خاطر معالجات سرطان موهای خود را از دست می‌دهند بدانند که نباید آن را به عنوان یک نشانه بد در نظر بگیرند.

 

این ملکه زیبایی 23 ساله گفت: «می‌خواهم معنا و احساس را در ورای آن قرار دهم و آن‌ها بدانند که چرا این کار را برای بچه‌ها انجام دادم» «من این کار را برای توجه و شهرت انجام ندادم و یا حتی به خاطر اینکه آسان‌ترین مدل مو است، بلکه تنها برای آن‌ها این کار را کردم.»

گرچه او اظهار داشت که نمی‌خواهد همیشه عنوان ملکه زیبایی کچل را با خود به همراه داشته باشد: «همانند بچه‌ها که با سرطان مبارزه می‌کنند، از دست دادن موهایم واقعاً تجربه خوبی نبود و چیزی است که امیدوارم تنها یک بار در طول زندگی آن‌ها رخ دهد.»

ملکه زیبایی که کچل کرد !+ عکس