مناجات خواجه عبدالله رایانه ای

مناجات خواجه عبدالله رایانه ای


ای خدا hard دلم format نما
 از فریب ناکسان راحت نما

جمله ویروسند مردمان دون
 استغیرالله مما یفترون

فایل عشقت را کپی کن در دلم
 deltree کن شاخه های باطلم

jumper روح خلائق set نما
 گام هاشان در رهت ثابت نما

گر ز انفاست دلی scan شود
 از شرور دید و دذ ایمن شود

بهر روی زرد سیمین تن فرست
 بهر دم‌های پر آستر fan فرست

ای خدا file عذابت run مکن
 با ضعیفان هیچ جز احسان مکن

از همان صبحی که اول گل دمید
 بی نیاز از cod خدایش آفرید

کارگاه آفرینش cod نداشت
 ram نبود و mouse آن همpad نداشت

عشق گل حق در دل بلبل نهاد
 بر شقایق داغ چون lable نهاد

system عشقش بری از هرerror
 گوهر مهرش در سینه همچو دُر

عشق نرم افزار راه انداز ماست
 عشق password و وصال کبریاست

خالی از عشق و محبت دل مباد
بی صفا چون عاصی intel مباد

بهتر آن باشد سرودن ول کنم
زین تن خاکی دَمی dos shell کنم

پایگاه فرهنگی هنری تکناز