یک موبایل فروشی کاملا زنانه (عکس)

یک موبایل فروشی کاملا زنانه (عکس)

عکس یک موبایل فروشی کاملا زنانه

 

در این موبایل فروشی جالب و متفاوت هیچ مردی اجازه ورود ندارد چرا که این موبایل فروشی کاملا زنانه است.

 

رسانه های خبری عرب زبان از افتتاح فروشگاه خرید و فروش تلفن همراهی در عربستان سعودی خبر داده اند که تنها مخصوص بانوان است.این رسانه ها اشاره کرده اند که این طرح از سوی دولت عربستان سعودی مورد حمایت قرار گرفته است. در این راستا دولت تصنمیم دارد تا به جای نیروی کار خارجی در این مرکز از فروشندگان زن داخلی استفاده کند تا اشتغال زایی نیز در حوزه ارتباطات صورت گیرد. دولت عربستان سعودی اعلام کرده است که خواستار ایجاد محیط کاری مناسب و باثبات برای زنان است.

 

در این شاپینگ سنتر بیش از 40 مغازه وجود دارند و توسط دولت مدیریت می شوند و بودجه دولتی آن نیز برای آموزش کارکنان زن در نظر گرفته شده است. روزنامه عرب زبان “الحیات” نیز اخیرا گزارش داده بود که در ماه های اخیر بیش از 34 هزار مرد و زن سعودی به عنوان تکنسین تلفن همراه، فروشنده و مسئول نمایندگی خدمات آموزش و فروش تعلیم دیده اند.

یک موبایل فروشی کاملا زنانه (عکس)

موبایل فروشی زنانه

یک موبایل فروشی کاملا زنانه (عکس)

عکس های موبایل فروشی

یک موبایل فروشی کاملا زنانه (عکس)