موتورسیکلتی که تبدیل به کوله پشتی می شود (+ عکس)

مجموعه : دانش و فناوری
موتورسیکلتی که تبدیل به کوله پشتی می شود (+ عکس)
 
باتوجه به فناوری های جدید در دینای امروزی  موتورهایی درست شدند که حتی به پارک کردن نیز ندارند و درحقیقت داخل کمد جا یا در جا کفشی جا میگیرند

این موتور اسکوتر همراه توسط یک شرکت مجارستانی به نام آنترو میتواند تغییر شکل دهد. تغییر شکل این موتور سیکلت به گونه ای است که میتوانید بعنوان یک کوله پشتی آن را با خود به داخل قطار و یا اتوبوس ببرید. این موتور ۲۵ کیلویی دارای موتور الکتریکی است که میتواند با آن تا سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند. دیگر با این موتور نیازی به جای پارک ندارید و میتوانیدآن را تا کرده و با خود به محل کارتان ببرید و توی کمد یا کشو بگذارید.

 
موتورسیکلتی که تبدیل به کوله پشتی می شود (+ عکس)
 
موتورسیکلتی که تبدیل به کوله پشتی می شود (+ عکس)
 
موتورسیکلتی که تبدیل به کوله پشتی می شود (+ عکس)