مورچه هایی که روی آب پل می سازند + تصاویر

مورچه هایی که روی آب پل می سازند + تصاویر
ایسنا: تصاویری دیدنی از پل سازی مورچه ها توسط «وینسنت فردیناند» ماه دسامبر گذشته در منطقه «كپولوآن ریائو» اندونزی ثبت شده است.

 این عكاس از سال 2009 عكسبرداری از مورچه ها را آغاز كرده است.


مورچه ها برای رسیدن به تخته سنگ مجاور و عبور از سطح آب، با افزایش طول بدن و قرار گرفتن بر روی یكدیگر یك پل مورچه‌ای بی نظیر ساختند.

تعامل دیدنی این حشرات در انجام كارهای گروهی بویژه برای تأمین غذا بسیار دیدنی است.

مورچه هایی که روی آب پل می سازند + تصاویر

موفقیت مورچه‌ها در تطبیق با محیط های مختلف به نوع زندگی اجتماعی، توانایی تغییر زیستگاه و سیستم دفاعی آنها نسبت داده می‌شود. كلونی مورچه‌ها در تمام نقاط زمین به جز قطب جنوب دیده می‌شوند.