میزان شیوع صرع

مجموعه : تغذیه مناسب
میزان شیوع صرع

صرع بسیار شایع میباشد. هر سال در بریتانیا حدود 25000 نفر به این مشكل دچار می‌شوند كه اكثریت آنها را كودكان و افراد مسن تشكیل می دهند «صرع به ندرت در سنین 20 تا 50 سالگی شروع میشود».

 

شانس ابتلا به صرع از هر 30 نفر، یك نفر میباشد.

میزان شیوع صرع

با این حال، فقط از هر 200 نفر، یك نفر به صرع فعال مبتلا می گردد «حدود 350000 نفر در بریتانیا».

میزان شیوع صرع

این امر نشان می دهد كه اكثر افرادی كه به صرع مبتلا می شوند، حالشان بهبود مییابد «در حقیقت از هر 10 نفری كه به صرع مبتلا می شود 6 نفر كاملاً بهبود مییابد.

میزان شیوع صرع

صرع در مردها و زن ها تقریباً به یك اندازه شایع میباشد، اگر چه بعضی از انواع آن، در یكی از دو جنس بیشتر دیده میشود.

 

صرع در افرادی از هر طبقه و نژاد دیده می شود.

میزان شیوع صرع

بنابراین صرع بسیار شایع میباشد و معمولاًً هم حال این افراد بهبود مییابد «این نكته پیامی است كه همه ی ي افرادی كه به این مشكل دچار هستند باید بخاطر داشته باشند».

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: