میلیاردر شدن کارتن خواب معتاد ایرانی (عکس)

میلیاردر شدن کارتن خواب معتاد ایرانی (عکس)

عوض شدن زندگی کارتن خواب ایرانی که به هروئین معتاد شده بود

 

کارتن خواب معتاد ایرانی که از دوران ورشکستگی و زندگی سخت خود با اراده قوی عبور کرده و توانست به ثروت میلیاردی برسد.

 

خلیل رفعتی یکی از کارتن خواب هایی است که سال ها با اعتیاد دست و پنجه نرم کرد و دوران سیاهی را در زندگی خود پشت سر گذاشت .

 

او زمانی به خرید و فروش ماشین مشغول بود که گرفتار مصرف هروئین می شود به همین خاطر تمام دارایی خود را از دست می دهد لذا همین امر باعث می شود در خیابان های لس آنجلس به کارتن خوابی بپردازد و تا سر حد مرگ پیش برود.

 

اما عزم او برای ترک اعتیاد زندگیش را متحول می کند و پس از بستری شدن در یک کمپ برای رهایی از زندگی نکبت بارش تصمیم به تهیه یک نوشیدنی از چند میوه مختلف می گیرد که همین امر باعث می شود وی به تاسیس آبمیوه فروشی های زنجیره ای روی آورد و هم اکنون جزو میلیونرهای جهان نیز محسوب می شود او که هم اکنون 46 سال دارد توانسته زندگی متفاوتی برای خود فراهم کند.

میلیاردر شدن کارتن خواب معتاد ایرانی (عکس)

کارتن خواب ایرانی

میلیاردر شدن کارتن خواب معتاد ایرانی (عکس)

میلیاردشدن کارتن خواب ایرانی

میلیاردر شدن کارتن خواب معتاد ایرانی (عکس)

بازگشت به زندگی پس از اعتیاد

میلیاردر شدن کارتن خواب معتاد ایرانی (عکس)

راز ثروتمند شدن

میلیاردر شدن کارتن خواب معتاد ایرانی (عکس)