نامه یک پسر یه پدرش (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
نامه یک پسر یه پدرش (طنز)

 نامه یک پسر یه پدرش.

 

 

خوب این بچه دلش اردک می خواد

.

 

.

.

.

.

.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز