نجات اعجاب انگیز این خودرو از سقوط سنگ عظیم (تصویری)

مجموعه : گوناگون
نجات اعجاب انگیز این خودرو از سقوط سنگ عظیم (تصویری)
زمین لرزه در تایوان باعث ریزش کوه شده و سنگ بزرگی از قله ی کوه به سمت خیابانِ حاشیه ی کوه حرکت می کند و همانطوری که می بینید بطور اعجاب انگیزی خودوری تویوتا و سرنشینانش از این حادثه مرگ بار سالم بیرون می آیند.