نجات خرس از بالای درخت ! + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
نجات خرس از بالای درخت ! + تصاویر
این خرس که راه خودش را گم کرده و با ورود به به منازل مسکونی باعث ترس خود و مردم اون اهالی شده بود که با بیهوش کردن خرس و انتقال آن به محل زندگی خود ماجرای خرس بازیگوش به پایان رسید.