تبلیغات

نحوه بالا بردن تحریک نیروی جنسی

نحوه بالا بردن تحریک نیروی جنسی

بررسی تحریک شدن و بالا بردن ميل جنسی

 

در رابطه جنسی با میل دو طرف باید صورت گیرد که این عمل با بالا بردن میل جنسی در دو طرف صورت می گیرد به وجود آمدن ميل جنسی حتما همراه با تحريك جنسی نيست. در تحريك شدن اعضای جنسی، حواس پنج گانه (بويايی، شنوايی، بينايی، لامسه (بساوايی)، چشايی) و هم چنين مسائل روحی و عاطفی نقش اصلی را دارد .

 

تحريك جنسی در زن و مرد تقريبا به يك شكل است ، در مرد حالت نعوظ (اركسيون) پيدا می شود و در زن ترشحات مهبل (واژن) زياد می شود .

 

به گزارش تکناز:البته زنان زودتر از مردان تحريك می شوند . ارضای جنسی (ارگاسم) ، اما در زن و مرد متفاوت است و اين بر می گردد به الگوهای فرهنگی متفاوتی كه به زن و مرد داده شده است .

 

از آن جا كه زن در رابطه جنسی نيز نقش خود را در فدا كردن خود و غرق شدن در ديگری می بيند ، ارگاسم او خيلی كامل تر از مرد است. يعنی زن وقتی به اوج لذت جنسی برسد ، حتی امكان دارد برای پنج دقيقه بیهوش بشود .

 

زن می تواند با ارگاسم از دنيای عينی فاصله بگيرد . در ضمن زن می تواند ارگاسم های متعدد داشته باشد . در صورتی كه اين مسئله در مرد به اين شكل نيست . ارگاسم مرد كنترل شده است .از آنجا كه مرد طبق الگوی فرهنگی می خواهد بر همه چيز كنترل داشته باشد ، ارگاسم اش نيز كنترل شده است .

 

مرد در حين رابطه جنسی نيز به خود مسلط است و سعی دارد خود را تحت كنترل قرار دهد . برای همين به اين شكلی كه زن از خود بیخود می شود، مرد نمی شود . مرد برای اين كه دوباره تحريك شود به زمان احتياج دارد .در واقع در مرد يك دوره تحريك ناپذيری وجود دارد ، كه اين از مرد به مرد و در دوره های مختلف سنی فرق می كند .

 

مثلا در دوران بلوغ دوره تحريك ناپذيری می تواند 5 تا 10 دقيقه باشد و در سن شصت سالگی می تواند يك ماه تا شش ماه باشد . اين همان طور كه گفته شد در مردانی مختلف فرق می كند .

 

زن برای تحريك مجدد به زمان احتياج ندارد و از اين لحاظ مردان يك مقدار به زنان حسادت می كنند . بر خلاف تصورات رايج، زن در رابطه جنسی دست و بالش بازتر است و امكانات بيشتری دارد تا مرد .

 

تبلیغات