نحوه تشخیص ندولهای تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت
نحوه تشخیص ندولهای تیرویید

اگر شما دارای یك ندول منفرد تیرویید هستید، آزمایش خون شما نشان خواهد داد كه سطح هورمونهای T3، T4 و TSH شما در حد طبیعی هستید.

 

در این مورد یك استثنا وجود دارد و آن “آدنوماب توكسیك” یا “آدنومای سمی” می باشد می باشد كه در این موارد آزمایش خون نشان دهنده پركاری تیرویید می باشد.

 

متخصص غدد درون ریز، گردن شما را با دقت معاینه خواهد كرد زیرا حدود نیمی از افرادی كه در ابتدا فكر می شد كه دارای تنها یك ندول تیرویید هستند، مشخص گردیده كه دارای چندین ندول می باشند.

 

در صورتی كه شما دارای چند ندول باشید، می توانید مطمئن گردید كه خطر جدی وجود ندارد زیرا خطر بیشتر در مواقعی است كه فقط یك ندول وجود دارد.

 

بررسی های دیگری نیز می توان انجام داد مثل انجام رادیوگرافی، سونوگرافی یا اسكن ایزوتوپ، اما مهمترین آزمایش تشخیصی در این موارد، برداشتن مقداری از سلولهای ندول توسط سوزن FNA می باشد.

 

مطالب مشابه : نحوه درمان پركاری تیرویید

نحوه تشخیص ندولهای تیرویید

انجام این روش، سریع و آسان است و در صورت نیاز می توان دو یا سه بار دیگر آن را تكرار كرد تا به جواب قطعی رسید.

 

روش FNA یكی از مهمترین پیشرفتهای پزشكی در امر مراقبت از بیماران تیروییدی می باشد.

نحوه تشخیص ندولهای تیرویید

سابقاً اكثر بیمارانی كه دارای یك ندول منفرد تیرویید بودند مجبور به انجام عمل جراحی می شدند.

 

اما امروزه با استفاده از روش FNA و برداشتن مقداری از سلولهای تیرویید با سوزن می توان به نوع ندول پی برد و در صورت سرطانی بودن آن، اقدام به عمل جراحی نمود.

 

ندولهای خوش خیم (غیر سرطانی) ممكن است در طی چندین سال بزرگ شده و در نهایت بقدری بزرگ شوند كه از نظر زیبایی اشكال ایجاد كنند و نیاز به عمل جراحی داشته باشند.

 

 مطالب مشابه : نحوه پیشرفت بیماری كم كاری تیروئید

نحوه تشخیص ندولهای تیرویید

برداشتن نمونه سلولهای تیرویید توسط سوزن FNA

در روش برداشتن نمونه سلولهای تیرویید توسط سوزن یا همان FNA، چندین سلول از ندولهای تیرویید برداشته می شود و برای بررسی به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود.

 

در هنگام برداشتن سلولها با سوزن، چندین احتمال زیر ممكن است رخ دهد:

 

– ممكن است داخل ندول مایع باشد كه توسط سوزن این مایع كشیده می شود و ندول ناپدید می گردد.

 

این وضعیت نشان می دهد كه ندول باید یك كیست باشد كه نیاز به درمان بیشتری ندارد.

 

✅ مطالب مشابه : نحوه پیشرفت بیماری كم كاری تیروئید

نحوه تشخیص ندولهای تیرویید

– ممكن است سلولهایی كه از ندول كشیده می شود سلولهای خوش خیمی باشد، در اینصورت شما سرطان تیرویید ندارید.

 

– اگر سلولهای بدست آمده نشانگر بدخیمی باشد، نشانه سرطانی بودن ندول است كه در این صورت باید هرچه سریعتر عمل جراحی انجام پذیرد.

 

– گاهی اوقات به علت اینكه تعداد خیلی كمی از سلولهای ندول تیرویید برای آزمایش برداشته می شوند نمی توان بطور قطعی تشخیص داد كه ندول خوش خیم است یا بدخیم.

 

در این موارد عمل جراحی انجام می شود و تمام ندول برداشته شده و به دقت با میكروسكوپ بررسی می شود تا خوش خیم یا بدخیم بودن آن مشخص گردد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: