نحوه درمان پركاری تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت
نحوه درمان پركاری تیرویید

برای درمان پركاری تیرویید كه براثر بیماری گریوز ایجاد شده، سه راه وجود دارد.

نحوه درمان پركاری تیرویید

این سه راه عبارتند از:

درمان دارویی، درمان جراحی و درمان با ید رادیواكتیو.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز