نخستین مجری با حجاب در بلژیک (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
نخستین مجری با حجاب در بلژیک (+عکس)
 
شبکه «Life TV» یکی از شبکه‌های بلژیک است که عمده مخاطبان آن را جوانان تشکیل می‌دهند و سعی دارد تا برنامه‌های خود را به صورت امروزی و بسیار سریع منتشر کند.

به گزارش تکنار به نقل از فارس هر کدام از مجریان این شبکه بلژیکی روزانه 3 برنامه اجرا می‌کنند.

«فرح» یکی از مجریان این شبکه است که با حجاب به اجرای برنامه در این شبکه بلژیکی می پردازد.

مدیر این شبکه اعلام کرد که فرح نمایانگر تعدد فرهنگ‌ها در بلژیک بوده که این شبکه قصد دارد آن را در پی بگیرد و امیدوار است که این تجربه در تلویزیون رسمی بلژیک نیز تکرار شود.

اگر چه ظاهر شدن مجری محجبه در این شبکه بلژیکی واکنش‌های شدیدی به دنبال داشته اما مدیر شبکه Life TV گفت درصدد است تا تفکر تعدد فرهنگ ها را در این کشور گسترش دهد.