ندولهای تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت
ندولهای تیرویید

ندولهای منفرد و مجزای تیرویید شایع بوده و در هر سنی می تواند ایجاد شود.

 

خانمها نسبت به آقایان بیشتر به این ندولها مبتلا می شوند.

 

یك ندول منفرد تیرویید می تواند به اندازه یك نخود و یا یك توپ تنیس باشد.

ندولهای تیرویید

همانند گواتر، ندول هم معمولاً بطور تصادفی و وقتی كه شما در حال شستن صورت خود در جلوی آینه هستید مشخص می شود.

 

خونریزی در داخل ندول می تواند باعث درد شده و شما را متوجه
وجود آن كند.

ندولهای تیرویید

همچنین ممكن است در طی یك معاینه معمول پزشكی این ندول كشف شود و شما قبلاً متوجه آن نشده باشید.

 

اكثر خانمها از اهمیت وجود غده در پستانهای خود آگاهی دارند و طبیعتاً مشكوك هستند كه وجود یك توده یا ندول در تیرویید می تواند سرطانی باشد. با اینحال باید بدانید كه اكثریت این ندولهای منفرد تیرویید سرطانی نیستند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: