نشانه های جذاب یک زندگی عاشقانه !!

مجموعه : عاشقانه
نشانه های جذاب یک زندگی عاشقانه !!

نشانه های جذاب یک زندگی عاشقانه!!

 

1) برای همدیگر وقت صرف می کنیم .

 

2) به همه می گویم که دوستش دارم . 

 

۳) برای قدردانی از محبت هایش ، نامهٔ عاشقانه ای برایش می نویسم .

 

۴) در جمع از او تعریف می کنم .

 

۵) وقتی غمگین است سعی می کنم ناراحتی اش را بفهمم و او را درک کنم .

 

۶) همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی او را سهیم می کنم قبل از این که دیگران چیزی بدانند.

 

۷) در همه مراحل زندگی باهم برنامه ریزی می کنیم .

 

۸) همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می دهم .

 

۹) آرامش را در همه حال حفظ می کنم .

 

۱۰) باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می کنم .

 

۱۱) پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک ، شب ها همه چیز را برایش تعریف می کنم .

 

۱۲) اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می گویم .

 

۱۳) به کارهایی که برایم انجام می دهد توجه می کنم و قدردان محبت های او هستم .

 

۱۴) ازدواجمان را از موهبت های الهی می دانم .

 

۱۵) برای سلامتی اش صدقه می دهم .

 

۱۶) در یک مکان یادداشتی محبت آمیز برایش پنهان می کنم و او را راهنمایی می کنم تا پیدایش کند.

 

۱۷) در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می کنم .

 

۱۸) سعی می کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم .

 

۱۹) کارهایی که نشان دهندهٔ محبتم نسبت به اوست برایش انجام می دهم .

 

۲۰) هرگاه از او خیلی عصبانی هستم به نکات مثبتش هم فکر می کنم .

 

۲۱) اگر احساس کنم از وسایل شخصی اش چیزی کم دارد ولی خودش نمی خرد، حتماً برایش تهیه می کنم .

 

۲۲) همه هدایایی را که به من داده است ، از صمیم قلب دوست دارم .

۲۳) همیشه دل آرام یکدیگر هستیم.

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز