نصیحت لقمان به پسرش(حتما بخون)

مجموعه : داستان
روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

 

– اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

– دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی.

– و سوم این که در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی.

 

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

 

لقمان جواب داد:

– اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

– اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهنرین خوابگاه جهان است.

– و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست.