نقش عفونتهای انگلی در بهبودی بیماران ام.اس

مجموعه : پزشکی و سلامت
نقش عفونتهای انگلی در بهبودی بیماران ام.اس

در دهه های اخیر بیماریهای خودایمنی همچون مولتیپل اسکلروزیس(MS) افزایش قابل توجهی یافته اند و اعتقاد بر این است که فاکتورهای محیطی می توانند موجب این افزایش باشند.

 

اخیراً نظریه ای مشابه با آ«فرضیه بهداشتآ» که محیط عاری از میکروبها را در افزایش آلرژی ها دخیل می داند، مطرح شده است که بر مبنای آن افت بیماریهای عفونی می تواند در افزایش بروز بیماریهای خود ایمنی نیز دخالت داشته باشند.

نقش عفونتهای انگلی در بهبودی بیماران ام.اس

اولین مطالعه ای که به بررسی ارتباط میان عفونتهای انگلی روده ای که با ائوزینوفیلی همراه هستند و مولتیپل اسکلروزیس در انسان پرداخته است حاکی از آن است که چنین عفونتهایی به گونه ای بر پاسخ ایمنی اثر می گذارند و موجب تغییر سیر بیماری MS و کاهش چشمگیر در تعداد عودها و حملات بالینی این بیماری می شوند.

نقش عفونتهای انگلی در بهبودی بیماران ام.اس

برای اطلاع بیشتر از جزییات این تحقیق به منبع این خبر و یا خود مقاله رجوع کنید.

 

ضمناً سایتها و خبرگزاری های فارسی از جمله ایرنا هم بخوبی این خبر را پوشش داده اند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: