نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

مجموعه : عاشقانه
نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)
 

 گوشه ای دنج… کلبه ای چوبی… چند تکـــه هیزم برای گرم شدن
ســـــکوت و چـــــند روز فراموشـــــی


نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

اگر واقعا پی ببریم هر کلمه ای ،
که از دهان ما خارج می شود ،
به منزله سنگی است که …
در بنای دوستی و دشمنی بکار می رود ،
آنوقت سعی خواهیم کرد سخن بی ارزش ،
از دهانمان خارج نشود … !

دکتر ماردن

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

بعضی ها سکوت شان هم صدای دروغ می دهد …

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری
اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید
و اگر اهمیتی ندادند
خواهی فهمید کجا ایستاده ای…!

“محمود دولت آبادی “

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

امید آن حسی است که میگوید حسی که الان دارید دائمی نیست.

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

در آخر ما حرفهای دشمنانمان را از یاد می‌بریم اما سکوت دوستانمان را هرگز … مارتین لوتر کینگ

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

تقصیر هیچ کسی نیست
ما از شنیدن دروغهای زیبا خوشمون میاد
و برای شنیدن حقیقتهای تلخ ناشنواییم …

“عادل فردوسی پور”

 نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎلیست! . . .

 

 

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم برای او عزیزتر باشم … آگاتا کریستی

نمـایش جالب احسـاس با عکـس (4)