نواختن موسیقی در مراسم زنده کردن این مردگان!

نواختن موسیقی در مراسم زنده کردن این مردگان!

 

دکتر کاردناس فرمول خاصی ساخته و جسد افراد را داخل مایعی در وان حمام به مدت 5 روز رها می نماید

نواختن موسیقی در مراسم زنده کردن مردگان پزشکی وجود دارد که معتقد است مردگان را زنده می نماید.او بر این باور است قادر است شخص مرده را مانند اشخاص زنده بازگرداند. دکتر الجاندرا هرناندز کاردناس روشی برای زنده به نظر رسیدن مردگان پیدا نموده است.

او قسمتهای مختلف بدن مردگان را در فرمول خاصی غوطه ور می نماید و پس از گذشت 5 روز فرد زنده به نظر می رسد.

نواختن موسیقی در مراسم زنده کردن این مردگان!

دکتر کاردناس فرمول خاصی ساخته و جسد افراد را داخل مایعی در وان حمام به مدت 5 روز رها می نماید و پس از گذشت این چند روز قسمتهای مختلف بدن من جمله اثر انگشتان،چسن و چروک صورت و خالکوبیهای بدن متورم شده و به خوبی قابل رویت می باشد.وی معتقد است تا کنون چندین مورد جنایی را بدین روش برای پلیس اشکار نموده است.

نواختن موسیقی در مراسم زنده کردن این مردگان!

او 273 لیتر اب را در وان حمام می ریزد و سپس با استفاده از فرمول سری خود جسدی تحویل مامورین می دهد که سرزنده به نظر می رسند.دکتر کاردناس می گیوید هفت مرحله را هر جسد برای تجزیه باید طی نماید.او تنها دو مرحله را برای خبرنگار نیویورک تایمز فاش نمود.مرحله گندزدایی هنگامی است که پروتئین های بدن تجزیه می شوند و بافتهای بدن فاسد می گردند.

نواختن موسیقی در مراسم زنده کردن این مردگان!

و مرحله دوم زمانی است که آب بدن خشک می گردد و بدن خشک می گردداو به خبرگزاری نیویورک تایمز می گوید هنگامی که اجساد را داخل وان قرار می دهد با توجه به صورتی که افراد دارند برایشان موسیقی متنوع می گذارد.وی می گوید هنگامی که جسد ها روی اب شناورند از موسیقی رومانتیک استفاده می نماید و هنگامی که چهره اجساد وحشتناک می گردد از موسیقی رپ یا هیپ هاپ استفاده می نماید