هدیه جالب سونامی ژاپن به ماهیگیران مكزیكی؟ + تصاویر

هدیه جالب سونامی ژاپن به ماهیگیران مكزیكی؟ + تصاویر
سواحل شهر بندرگاهی آكاپولكو در ایالت گوئرِرو در جنوب مكزیك در روزهای اخیر مهمان جمعیت انبوهی از ماهیها شده اند.

به گزارش تکناز به نقل از (ایسنا)، این میزان به قدری زیاد است كه از بالا مانند یك لكه نفتی بزرگ دیده میشود.

هزاران ماهی ساردین، كولی، راهراه و ماكرل در سواحل مكزیك موج میزنند. بسیاری معتقدند هجوم ماهیها در اثر سونامی ژاپن اتفاق افتاده است. البته متخصصان هنوز در مورد این واقعه نظری نداده اند.
ماهیگیران خوشحال با قایقهای چوبی خود به دریا رفته و بدون استفاده از تور یا قلاب تنها با اكتفا به یك سطل ماهیگیری میكنند.

ریچ بریج، یك زمین شناس سازمان زمین شناسی آمریكا در مورد این واقعه میگوید: این پدیده جزو وقایعی است كه انسان دوست دارد بین آنها ارتباطی ایجاد كند، اما كسی چه میداند؟ سونامی میتواند جریانات منطقه را تغییر دهد اما نمیتوان به راحتی بین این وقایع ارتباط ایجاد كرد.
هدیه جالب سونامی ژاپن به ماهیگیران مكزیكی؟ + تصاویر

هدیه جالب سونامی ژاپن به ماهیگیران مكزیكی؟ + تصاویر

هدیه جالب سونامی ژاپن به ماهیگیران مكزیكی؟ + تصاویر