هلیكوباكترپیلوری و زخم های معده و اثنی عشر

مجموعه : پزشکی و سلامت
هلیكوباكترپیلوری و زخم های معده و اثنی عشر

زخم های معده و اثنی عشر، علت مهم دیگر سوءهاضمه می باشند (گرچه آنها خیلی كنتر از ریفلاكس دیده میشوند).

 

زخمها می توانند در هر جایی از قسمت فوقانی دستگاه گوارش ایجاد شوند اما معمولاً در معده و چند سانتی متر ابتدای روده كوچك كه به آن اثنی عشر یا دوازده گفته میشود بروز می كنند.

هلیكوباكترپیلوری و زخم های معده و اثنی عشر

درتعریف پزشكی، یك زخم به منطقه كوچكی از بافت گفته میشود كه لایه فوقانی آن از بین رفته است و به طوریك ه ایجاد یك شكل دندانه دندانه و یا تغییر یافته نماید.

 

زخمهای معده یا اثنی عشر شبیه زخم هایی هستند كه در دهان ایجاد میشوند اما این زخمها عمیق تر بوده و به سرعت نیز بهبود نمی یابند.

هلیكوباكترپیلوری و زخم های معده و اثنی عشر

به زخمهای معده و اثنی عشر اصطلاحاً پپتیك اولسر (Peptic Ulcers) گفته میشود.

 

كلمه پپتیك از پپسین مشتق میشود كه آنزیمی است كه به تجزیه و هضم غذا كمك می نماید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز