همزاد مرسی پیدا شد !! (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
همزاد مرسی پیدا شد !! (+عکس)
مردی كه در بین هواداران محمد مرسی در تظاهرات روز اخیر در مصر حضور داشته شباهت عجیبی به رئیس جمهور مصر را دارا است.

 
 سایت راشا تودی باانتشار تصاویر این فرد به شباهت بسیار بالای این فرد با محمد مرسی ،رئیس جمهور مصر اذعان كرده است.
همزاد مرسی پیدا شد !! (+عکس)
 
این مرد مصری در پاسخ به این سوال كه چرا طرفدار محمد مرسی است ، گفت كه به دلیل اینكه مرسی حافظ قرآن بوده و مردی محترم بشمار می رود ، از طرفداران او بشمار می رود.