همسر صالحی در وزارت خارجه (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
همسر صالحی در وزارت خارجه (عکس)
گروگان های آزاد شده در لیبی به همراه خانواده های آنان بعد از ظهر دوشنبه با صالحی در وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کردند
 
 
همسر صالحی در وزارت خارجه (عکس)