همسر ناصرالدین‌ شاه در حال پیانو زدن + عکس

همسر ناصرالدین‌ شاه در حال پیانو زدن + عکس
 
 
عکس نایاب و قدیمی از نوازندگی «انیس‌الدوله» همسر ناصرالدین‌شاه پشت پیانو.
 

همسر ناصرالدین‌ شاه در حال پیانو زدن + عکس