همه چیز در مورد پلیس

 

بیشترین صحبتی كه پلیس می كند : حركت كن  

ـ بیشترین نظم و انضباط ترافیك : فقط جایی كه پلیس دیده می شود

ـ احساس بعد از جریمه شدن : بد شانسی

ـ دوست داشتید پلیس بودید؟ نه خیلی سخته

ـ اگه پلیس بودید چه می كردید ؟ با دقت و پشتكار درست كار می كردم

ـ سخت ترین كار پلیس : ایستادن در چهار راه های كثیف تهران

ـ بیشترین جریمه : مد روز ـ چراغ زرد ـ موبایل

ـ پركارترین پلیس : پلیس تهران

ـ مجهزترین پلیس : پلیس آلمان

ـ شیك ترین پلیس : پلیس آمریكا

ـ پلیس بد داریم: بله تعداد انگشت شماری حرمت این لباس را نمی شناسند

ـ پلیس خوب داریم : زیاد

ـ امكانات پلیس خوب : واسه این شهر كه بی فرهنگی در ترافیك رشد كرده خیلی كمه

ـ وقتی پلیس تو جاده پشت سر شماست : همه قوانین را رعایت می كنم

ـ وقتی پلیس پشت سر شما نیست : بعضی از قوانین را رعایت می كنم

ـ وقتی پلیس نباشه : افتضاح

پایگاه فرهنگی هنری تکناز