هندوانه مناسب شب یلدا!!

این هندوانه فرد اعلا تنها حدود 120 کیلو وزن دارد و96 روز طول کشیده تا به عمل بیاید.این هندوانه برای شب یلدا جواب می دهد.
 
هندوانه مناسب شب یلدا!!
 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز