هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

بازدیدکنندگان برعکس تمام نمایشگاه‌ها که آثار هنرمند را مقابل چشم خود می‌بینند در این نمایش باید بالای سر خود را نگاه می‌کردند.!

به گزارش تکناز، هنرمندی به نام «ایوان ناواراو» با قرار دادن نئون‌های زیادی داخل سه مخزن چوبی بلند در یکی از پارک‌های نیویورک تماشاچیان را وادار به کشف هنر خود کرد.

بازدیدکنندگان برعکس تمام نمایشگاه‌ها که آثار هنرمند را مقابل چشم خود می‌بینند در این نمایش باید بالای سر خود را نگاه می‌کردند.

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

 

 هنرمندی که مردم را وادار به کشف هنر خود کرد !+ عکس

هنرمندی برای دیدن آثارش دعوتی به عمل می‌آورد که بازدیدکنندگان خود باید هنر او را کشف کنند.

به گزارش تکناز، هنرمندی به نام «ایوان ناواراو» با قرار دادن نئون‌های زیادی داخل سه مخزن چوبی بلند در یکی از پارک‌های نیویورک تماشاچیان را وادار به کشف هنر خود کرد.