هنرنمایی این ورزشکار با توپ بسکتبال آتشین + عکس

هنرنمایی و شیرین کاری زیبای یک ورزشکار با توپ آتشین بسکتبال

 

یک ورزشکار خیابانی با استفاده از آتش زدن توپ بسکتبال و شیرین‌کاری با این توپ، فضای مجازی را با آتش توپ گرم کند.

 

نمانجا بلاژیک که در خیابان با نام تریکی هم معروف است و تصاویری از شیرین‌کاری‌های خود را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارد، اما این شیرین‌کاری او را به سطح بالاتری از محبوبیت رساند.

 

این تردست ورزشی توپ بسکتبالی را آتش زد و آن را در اطراف زمین بازی حرکت داد و چند باری هم از لا به لای پاهایش رد کرد و در آخر هم آن را به همان حالت داخل سبد انداخت.

 

گفتنی است، این ورزشکار خیابانی حدود 34 هزار طرفدار در فضای مجازی دارند و هر روز کارهای او را در این فضا دنبال می‌کنند.

هنرنمایی این ورزشکار با توپ بسکتبال آتشین + عکس

عکس ورزشکار

هنرنمایی این ورزشکار با توپ بسکتبال آتشین + عکس

هنرنمایی با توپ آتشین

هنرنمایی این ورزشکار با توپ بسکتبال آتشین + عکس

عکس دیدنی

هنرنمایی این ورزشکار با توپ بسکتبال آتشین + عکس

هنرنمایی با توپ آتشین

هنرنمایی این ورزشکار با توپ بسکتبال آتشین + عکس

 

منبع : باشگاه خبرنگاران