هنوز وقت هست…! ( حتما بخوانید )

هنوز وقت هست…! ( حتما بخوانید )

 

هنوز وقت هست، تا دیر نشده باید فکری کرد

 

سقفی در حال ریختن است

 

مریضی در انتظار درمان و عروسی مشتاق جهیزیه و…

 

اگر امروز کمک برسانیم موثرتر از فرداست

 

گاهی یک ساعت هم تاخیر جدی‌ای است و فرصت‌ها را می‌سوزاند

 

گاهی دقیقه‌ها ارزشمندند و کمک‌ها گاهی کوچک به نظر می‌آیند

 

ولی به لطف خدا زندگی دوباره می‌بخشند

 

تا دیر نشده کمک رو یاد بگیریم ….

هنوز وقت هست...! ( حتما بخوانید )

شعر نوشت

 

 

وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند ، نه باید ها …

 

 

هر روز بی تو

 

 

روز مباداست ! 

قیصر امین پور