هواپیمایی با دود رنگین کمانی در ژاپن (عکس)

هواپیمایی با دود رنگین کمانی در ژاپن (عکس)

این عکس های زیبا و دیدنی توسط یک عکاس ژاپنی گرفته شده است که رد رنگین کمان را روی دود هواپیما نشان می دهد.

 

هنرمند و عکاس دیجیتال «کاگایا» از ردغیرمعمول یک هواپیمای تجاری عکاسی کرده که به نظر می رسد یک رنگین کمان از موتورهایش خارج می شود.

 

این عکس در اشینو-مورا در استان یاماناشی ژاپن گرفته شده است. پدیده ای کمیاب که به احتمال زیاد شکلی از نمایش رنگین کمانی ابری است که از پدیده همگرایی بخار آب و نور خورشید ایجاد می شود.

 

همان طور که می دانید مخلوط هوای خروجی از موتور هواپیما در بردارنده بخار آب و چندین گاز دیگر به همراه ذرات دوده و فلز است.

 

وقتی این مخلوط از انتهای موتور خارج می شود، با هوای سرد ترکیب شده، بخار آب داخل آن متراکم می گردد و به قطرات آب تبدیل می شود.

هواپیمایی با دود رنگین کمانی در ژاپن (عکس)

رنگین کمان

هواپیمایی با دود رنگین کمانی در ژاپن (عکس)