هورمون تیروكسین

مجموعه : پزشکی و سلامت
هورمون تیروكسین

پزشكان عقیده دارند كه سرعت رشد سرطانهای پاپیلر و فولیكولر ممكن است بوسیله هورمون TSH افزایش یابد.

هورمون تیروكسین

بنابراین یك قسمت مهم از درمان، مطمئن شدن از رسیدن اندازه كافی از هورمون تیروكسین توسط قرصهای تیرویید به شما است تا سطح هورمون TSH پایین رفته و غیرقابل اندازه گیری شود.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز