هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)
هیزم شکنان جنگل‌های ردوود تنها درخت‌ها را زمین نمی‌انداختند بلکه قسمتی از تاریخ زمین و ابهت جنگل‌ها را می‌شکستند.

 در قرن هجدهم میلادی هنوز چوب از اولین مصالح ساخت و ساز دنیا به حساب می‌آمد و نیاز به آن در آمریکای روبه گسترش هر روز بیش از روز پیش می‌شد. تصاویری که در زیر می‌بینید مربوط به هیزم شکنان جنگل‌های ردوود در آمریکاست که شماری از قدیمی‌ترین و قطورترین و بلندترین درختان زمین روی آن بودند؛ اما نیاز به چوب بیشتر و پیشرفت ماشین‌های چوب‌بری هر روز آنها را کوچکتر  کرد طوری که وسعت این جنگل‌ها از 8100 کیلومتر مربع به 540 کیلومتر رسیده است.
هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

هیزم‌ شکنانی که جنگل را به نابودی کشاندن (+تصاویر)

 
 
منبع : فارس نیوز