هیپنوتیزم شدن با این تصویر +عکس

هیپنوتیزم شدن با این تصویر +عکس
به تصویر زیر دقت کنید. به نظرتان دایره ها ثابت هستند یا متحرک؟!

 

بله به احتمال زیاد دایره ها در جلوی چشمان شما در حال چرخیدن هستند در حالی که این خطای دید شماست و دایره ها ثابت اند!