واقعا اینا دیگه چه رسمی هست دارن !!! + تصاویر

واقعا اینا دیگه چه رسمی هست دارن !!! + تصاویر


به گزارش  تک ناز به نقل از «24»، مردم سراسر جهان با توجه به آداب و رسوم و فرهنگهای بومی خود در مراسم ازدواج نیز رسومی خاص خود دارند.

در نیجریه داماد حق دارد عروس تا قبل از مراسم و حتی ساعاتی بعد از آن به خانه والدینش پس بفرستد.


در قبیله سوماترا اتیوپی رسمی وجود دارد که در آن دختر قبل از ازدواج یک دندان خود را می کشد و حلقه ای به لبهای خود آویزان می کند.

 واقعا اینا دیگه چه رسمی هست دارن !!! + تصاویر

در جزیره جاوا بر خلاف دیگر کشورها که داماد برای هزینه های مختلف پول می دهد مردم اینجا دم موش به هم هدیه می دهند. 

 واقعا اینا دیگه چه رسمی هست دارن !!! + تصاویر

در آلبانی رسم عجیب و خشنی وجود دارد که عروس باید سه شبانه روز پس از ازدواج کتک های داماد را برای یادآوری وظایف خانواده تحمل کند.

 واقعا اینا دیگه چه رسمی هست دارن !!! + تصاویر

اسکیموها در مراسم ازدواج گوشت شکار را نمی پزند و آن را خام می خورند.

 واقعا اینا دیگه چه رسمی هست دارن !!! + تصاویر

در جزیره ای در کشور گینه نو اگر بخواهید ازدواج کنید باید با همسر آینده خود مقابل دیگر اعضای قبیله آواز بخوانید.

 واقعا اینا دیگه چه رسمی هست دارن !!! + تصاویر