پست اینستاگرامی جدید رئیس جمهور روحانی درباره حادثه پلاسکو

مجموعه : مجله خبری
پست اینستاگرامی جدید رئیس جمهور روحانی درباره حادثه پلاسکو

واکنش جدید و متفاوت رئیس جمهور به حادثه تلخ ساختمان پلاسکو

 

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایرانی در پست جدید اینستاگرامی واکنش متفاوتی به حادثه ساختمان پلاسکو نشان داد.

پست اینستاگرامی جدید روحانی در واکنش به حادثه پلاسکو

پست اینستاگرامی جدید رئیس جمهور روحانی درباره حادثه پلاسکو

واکنش روحانی به حادثه پلاسکو

پست اینستاگرامی جدید رئیس جمهور روحانی درباره حادثه پلاسکو

دکتر حسن روحانی

 

برچسب‌ها: