وجود خون در ادرار نشان از یک بیماری است

مجموعه : پزشکی و سلامت
وجود خون در ادرار نشان از یک بیماری است

خون در ادرار با مشخصه اصلی بدون درد، می تواند نشانه ای از یک بیماری و وجود سرطان کلیه یا مثانه باشد.

 

دکتر محمد قاسم محسنی جراح کلیه و مجاری ادراری و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

وجود خون در ادرار نشان از یک بیماری است

(ایسنا) واحد علوم پزشکی ایران، گفت:

مشخصا هر بیماری با درد همراه نیست و بسیاری از بیماری ها می توانند با نشانه دیگری ظاهر شوند.

 

وی با تاکید براین نکته که در صورت مشاهده خون در ادرار بلافاصله باید به پزشک مراجعه کرد، افزود: وجود خون در ادرار می تواند نشان از سرطان کلیه یا مثانه باشد اما لزوما هر خونی در ادرار به معنای سرطان نیست و نیازمند بررسی بیشتر توسط پزشک است.

وجود خون در ادرار نشان از یک بیماری استدکتر محسنی در این خصوص افزود:

در صورتی که خون در ادرار بدون درد بوده و به صورت مقطعی به وجود آید یعنی ادرار گاهی همراه با خون بوده و گاهی بدون خون باشد، احتمال خطر وجود سرطان را داشته و نیازمند بررسی های تشخیصی در این زمینه است که در صورت تشخیص به موقع، این بیماری قابل درمان خواهد بود.

وجود خون در ادرار نشان از یک بیماری است

وی در پایان با اشاره به این که آ« درد یک بیماری نیست بلکه یک علامت برای بیماری استآ»، تصریح کرد: همانطور که تب و درد یک علامت برای پی بردن به بیماری است، خون در ادرار نیز می تواند علامتی جهت پی بردن به یک بیماری باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز