وفادار ماندن یک سگ به جفت نابینایش !! (+عکس)

وفادار ماندن یک سگ به جفت نابینایش !! (+عکس)
 
یکی از این سگ‌ها به علت بیماری چشمان خود را از دست داده است اما همواره از سوی سگ دیگر همراهی و راهنمایی می‌شود.

وفادار ماندن یک سگ به جفت نابینایش !! (+عکس)