وقتی تمساح راننده ماشین شاسی بلند می شود (عکس)

وقتی تمساح راننده ماشین شاسی بلند می شود (عکس)

فرض کنید وقتی می خواهید سوار ماشین تان شوید با یک مهمان ناخوانده مواجه می شوید. یک تمساح بزرگ و ترسناک! چه واکنشی نشان می دهید؟

 

 یک تمساح تقریبا دو متری پس از رفتن به داخل ماشین شاسی بلند نتوانست از داخل ماشین بیرون برود و بین فرمان و شیشه جلو گیر می‌کند.

 

پس از تلاش‌های زیاد برای شکاندن شیشه جلو ماشین این خزنده نمی‌تواند خود را خلاص کند در صورتی که چند ترک روی شیشه ماشین انداخته بود.

وقتی تمساح راننده ماشین شاسی بلند می شود (عکس)

وقتی صاحب ماشین این تمساح را که از یک چشم آسیب دیده بود در ماشین خود می‌بیند و سعی می‌کند که آن را از پشت فرمان بیرون بکشد اما از آن می‌ترسد. پس از این که صاحب خودرو از آن جا کمی دور می‌شود این تمساح خود را خلاص می‌کند و از ماشین بیرون می‌رود.

وقتی تمساح راننده ماشین شاسی بلند می شود (عکس)