وقتی دروغ می گوییم در مغز ما چه اتفاقی رخ می دهد؟

وقتی دروغ می گوییم در مغز ما چه اتفاقی رخ می دهد؟

هنگام دروغ گفتن چه چیزی در مغز ما رخ می دهد؟

 

محققان دریافتند هنگام دروغ گفتن چه اتفاقی در مغز شما رخ می‌دهد. تایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه انسان تمرین بیشتری برای دروغ گویی داشته باشد، انجام این کار هر بار نسبت به دفعه قبل برایش آسان تر می‌شود.

 

محققان در کالج دانشگاهی لندن و دانشگاه دوک در جدیدترین مقاله خود در زمینه دروغ گویی، نشان داده‌اند که تکرار دروغ‌های کوچک، احساسات منفی در ارتباط با دروغ گفتن را تضعیف کرده و همین امر منجر به دروغ‌های بزرگتر می‌شود.

وقتی دروغ می گوییم در مغز ما چه اتفاقی رخ می دهد؟

دروغ گفتن

 

محققان این پژوهش طی انجام یک آزمایش از مغز ۸۰ شرکت کننده، اسکن FMRI تهیه کردند.
این اسکن زمانی انجام شد که این شرکت کنندگان مشغول انجام کارهای مختلف بودند.
این دانشمندان با تمرکز توجه خود بر آمیگدال، که با احساسات، رفتار عاطفی و انگیزه ارتباط دارد، کشف کردند زمانی که افراد برای حفظ منافع خود دروغ می‌گویند، فعالیت آمیگدال کمتر می‌شود.

 

 به عبارت دیگر، هر چه دروغگویی در افراد بیشتر باشد، احساس تردید در مورد گفتن دروغ در آنها بیشتر از بین می رود وتکرار اعمال منفی از احساس پشیمانی و احساس گناه می‌کاهد.

وقتی دروغ می گوییم در مغز ما چه اتفاقی رخ می دهد؟

هنگام دروغ گفتن چه چیز در مغز رخ می دهد؟

 

اما چیزی که بسیار هیجان انگیز و شگفتی آور است، مسئله‌ای است که محققان درباره صداقت کشف کرده اند.

 

سال گذشته محققان آزمایش شبیه آزمایش بالا را انجام دادند اما به جای اسکن مغز افراد، از آنها گروهی از سوالات مختلف در مورد شخصیت، شغل، تحصیلات و حتی ضریب هوشی آنها پرسیده شد و نتایج پژوهش نشان داد که هرچه صداقت افراد بیشتر باشد، آنها از هوش بیشتری برخوردار هستند.

وقتی دروغ می گوییم در مغز ما چه اتفاقی رخ می دهد؟

دروغگویی

دلیل این امر این است که افراد باهوش دارای قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری بوده و آینده دروغگویی را در ذهن خود مورد بررسی قرار می‌دهند و نسبت به دیگران بیشتر قادرند تا پیامدهای منفی بالقوه دروغ گفتن را در نظر بگیرند.
به گفته داستایوفسکی نویسنده روسی:”هیچ چیز در این جهان سخت تر از گفتن حقیقت نیست”.

 

این پژوهش در Nature Neuroscience به چاپ رسیده است.