وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند (عکس)

وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند (عکس)

عکس وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند

 

مجسمه های کوچک و بامزه فیل ها بر روی مغز مداد که بسیار خلاقانه طراحی شده اند.

 

اولین حکاکی هنرمند «Cindy Chinn» روی مغز مداد در این مقیاس یک قطار بود که در دسامبر 2015 به نمایش درآمد و از آن به بعد این هنرمند مشغول انجام سفارشات متعدد، مصاحبه و جواب دادن به سوالات مردم است.

 

یکی از استادانه ترین طرح های این هنرمند پیاده روی فیل هاست که ساخت آن چند روز طول کشیده است.

وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند (عکس)

مغز مداد

وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند (عکس)

عکس های مغز مداد

وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند (عکس)

مغز مداد

وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند (عکس)

عکس های مغز مداد

وقتی فیل های روی مغز مداد پیاده روی می کنند (عکس)

 

منبع : عصر ایران