ویژگیهای بسیار جالب ماشین رئیس جمهور امریکا!

ویژگیهای بسیار جالب ماشین رئیس جمهور امریکا! 

دقیقا پس از آنكه بودجه كمكی برای نجات دادن شركت‌های ماشین سازی آمریكا از ورشكستگی تصویب شد٬ از ماشین جدید رییس جمهور آمریكا پرده برداری شد. این ماشین با دو نام خوانده می‌شود “اوباماموبیل” یا “زشت
 

ویژگیهای بسیار جالب ماشین رئیس جمهور امریکا! 
The Obamamobile New presidential limo is unveiled – it can withstand rocket and chemical attacks

این ماشین با شیشه‌های ضدگلوله به ضخامت ۳ اینچ. با بدنه ای مانند تانك با ضخامت ۸ اینچ و ضد بمب شیمیایی اینقدر‌ها هم زشت نیست. در جلوی ماشین دوربین‌های با دید شب تعبیه شده و در عقب تفنگ و گاز اشك آور جاسازی شده است. حتی چندین واحد خون برای اوباما در این ماشین تعبیه گردیده است تا در صورت لزوم از آن استفاده شود. باك بنزین با فوم به جای بنزین معمولی پر شده كه قابل اشتعال نباشد. با اینكه لاستیك‌ها ضد گلوله هستند اما رینگ‌ها طوری طراحی شده اند كه حتی در صورت انفجار لاستیك‌ها به جای لاستیك عمل كنند.

ویژگیهای بسیار جالب ماشین رئیس جمهور امریکا!